ɫƵ

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj (1946. szeptember 20. Delhi, India) a Spiritualitás Tudománya (SOS), Indiában Sawan Kirpal Ruhani Mission néven ismert nemzetközi nonprofit szervezet vezetője. A tanítványai Maharaj Ji néven is nevezik. A Spiritualitás Tudománya szervezetnek világszerte sok százezer tagja van. Sant Rajinder Singh Ji Maharaj nemzetközileg elismert munkát végez a spiritualitással, valamint a benső Fényre és Hangra történő meditáció segítségével elérhető benső és külső béke érdekében.

 

Éٰ

Az élete és a szakmai életpályája

A mosolygó Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Sant Rajinder Singh Ji Maharaj a Madrasi Műszaki Főiskolán (IIT) Bachelor of Science fokozattal szerzett elektromérnöki diplomát. Majd az Illinois Műszaki Egyetemen, Chicagóban Master of Science fokozattal fejezte be az elektromérnöki tanulmányait. Spirituális nevelésben India két nagy spirituális Mestere, Sant Kirpal Singh Ji Maharaj (1894–1974) és Sant Darshan Singh Ji Maharaj (1921–1989) részesítette. A tudomány és a spiritualitás területén szerzett tudása segítette abban, hogy az időtlen spirituális tanítást világosan, logikus nyelvezettel fogalmazza meg. Húszéves szakmai munkája során kiemelkedő sikereket ért el a hírközlés, a számítástechnika és a kommunikáció területén.

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Sant Darshan Singh Ji Maharaj (1921–1989) fia, és Sant Kirpal Singh Ji Maharaj (1894–1974) unokája. A spirituális Mester azt mondja: „A meditáció egyik legnagyobb jótéteménye az, hogy nemcsak az otthonaink lesznek békések, de a világbékéhez is hozzájárulunk. Az emberek világszerte fohászkodnak a békéért. Egy mondás szerint az emberszeretet otthon kezdődik. A világbéke csak akkor válik valósággá, amikor minden egyén békességre lel a saját környezetében. Ezek a hatások azután összeadódnak, és elősegítik azt, hogy az egész világ békéssé váljon.”

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj felszólalása az ENSZ Millenniumi Béke Csúcstalálkozóján2000-ben Sant Rajinder Singh Ji Maharaj egy delegáció tagjaként New Yorkban részt vett a Vallások és Spirituális Vezetők Millenniumi Világbéke Találkozóján, amely a New York Times szerint: „A vallási sokféleség miatt szokatlan esemény volt az ENSZ szervezésében.” A Mester azt mondta a Times-nak: „Amikor összeülünk és beszélgetünk (a különféle vallások vezetőivel), akkor felismerjük, hogy nincs túl nagy különbség köztük.”

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj számos könyv szerzője, köztük a Külső és benső béke meditációval (magyarul: Gyógyító meditáció), amely az első volt a Barnes and Noble eladási listáján.

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj bemutatja a ѱ徱áó gyógyír a léleknek című könyvét
A Darshan Oktatási Alapítvány vezetőjeként Sant Rajinder Singh Ji Maharaj India-szerte megalapította a Darshan Akadémiákat (hároméves kortól, 12 évfolyamosok). A hagyományos oktatási keretekbe beleépítették a meditációt és a spirituális tantervet is. Az alapítvány célja kettős. Először is együtt fejlesztik a tanulók spirituális, intellektuális és fizikai képességeit. Másodszor, minden tanulót arra ösztönöznek, hogy a világszemléletüket ne korlátozza faji, nemzeti, vallási vagy szociális szempontú megkülönböztetés.

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj volt az elnöke az 1998-ban szervezett 16. Nemzetközi Emberi Egység Konferenciának.

󾱱dzóھ

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj kihangsúlyozza az összes hit, vallás alapvető egységét és harmóniáját. Azt mondja: „A célom az, hogy a misztika titkait feltárva segítsem az embereket, hogy a misztikát beleépítsék az életükbe. Így önmagukon és a környezetükön is segíthetnek, elérve az üdvösség és az egyetemes szeretet állapotát.” Kiemeli, hogy a meditáció az alap a békéhez: „Ott van bennünk az isteni energia, amelyből az intelligenciánk és a bölcsességünk ered. Azt a folyamatot, amellyel ezt a benső erőt, intelligenciát, bölcsességet elérhetjük, meditációnak nevezzük. A meditáció révén a tudásunk bölcsességgé változik, és megtapasztaljuk az egész valónk lényegét, az Istenerőt, ami a kulcs az emberi egységhez. Ez a benső tapasztalat nemcsak a mi életünket formálja át, hanem a körülöttünk élőkét is. Az egyéni átalakulások végül elvezetnek az egységhez és a békéhez a közösség, a nemzet és a világ szintjén is.” (Részlet „A vezetés morális dimenziói” című, az USA Parti Őrsége Akadémiáján elhangzott előadásból.)

ѱ徱áó

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj A meditáció olyan folyamat, amelynél annak gyakorlója kapcsolatba kerül a benne lévő Isteni Fénnyel és Hanggal. A Spiritualitás Tudománya spirituális Mesterei azt tanítják, hogy (1) a Fény és Hang isteni áradata ott zeng az egész teremtésben; (2) ha összekapcsolódunk ezzel az áradattal, akkor megkezdhetjük az utazásunkat a benső spirituális régiókba; (3) a spirituális Mester segítségével és vezetésével ennek az utazásnak a tetőfoka az Istenfelismerés és a lélek belemerülése a Lélekfelettibe. Az Indiai Idők című újságban Sant Rajinder Singh Ji Maharaj ezt mondja: „Az emberi lények áldásként képesek spirituális ismereteket szerezni. Bár ennek lehetőségét mindenki megkapta, de csak kevesen élnek vele. Meditálnunk szükséges, hogy ezt az ajándékot teljesen a javunkra tudjuk fordítani.”

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj a tömegben

Tudomány és spiritualitás

A Sant Rajinder Singh Ji Maharaj által tanított meditációs módszer tudományos, mivel bármilyen kultúrában élők gyakorolhatják. A meditálók önmagukban szereznek tapasztalatokat. Személyes élményekhez juthatnak a spirituális Fényről és Hangról, megerősítve azt, hogy valami létezik a fizikai világon túl is.

A Mumbaiban működő Műszaki Főiskola diákjaihoz szólva Sant Rajinder Singh Ji Maharaj a következőket mondta: „A tudomány és a spiritualitás szoros társult viszonyban van egymással. Mindazok, akik a tudomány valamilyen területével foglalkoznak, ha valamennyi időt a benső csendben töltenek, ösztönzést nyernek belőle, és választ kapnak a kutatási kérdéseikre. Akiket a spiritualitás érdekel, a tudományos törvényekkel kapcsolatos hipotézisek tesztelésére alkalmazott kutatást a saját testük laboratóriumában elvégezve juthatnak eredményre. Mindenki képes a spirituális igazságok sikeres bizonyítására. Ha ilyesmikkel foglalkozunk, a világ jobb hellyé változik, és közben az életünk célját is felfedezzük.”

üԳٱé és elismerések

üԳٱé

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj számos kitüntetésben és elismerésben részesült:

 • Az Egyetértés Temploma és Vallásközi Központ „Béke Díja”, 1997. június
 • A városi tanács elismerő kitüntetése, Kalifornia, Sant Ramon 2010
 • Kulturális Érdem Medálja a kolumbiai oktatási minisztertől, Kolumbia, Bogota
 • Az Emberiség Példaadó Szolgálata kitüntetés, New York Állam, 2012
 • Különleges Nemzetközi Vezető díj, Illinois, Chicago, Illinois-i Műszaki Egyetem
 • A mexikói elnök kitüntetése, Mexikó, 2008. november
 • Simon Bolívar Díj (Condecoracion Oficial Simon Bolivar), amelyet Kolumbia oktatási minisztere nyújtott át Bogotában
 • „Emberi Jogok Díj”, amelyet Mexikóban az Emberi Jogok Bizottság elnöke nyújtott át
 • Az oktatás, a béke és a spiritualitás ügyének szolgálatának elismerése, Mexikó, Teluca, Autonóm Egyetem
 • Az Illinois-i Műszaki Egyetem Különleges Nemzetközi Vezető díja a béke és a spiritualitás érdekében végzett munkájáért, 1998. november

Tiszteletbeli doktori címek

 • Sant Rajinder Singh Ji Maharaj öt tiszteletbeli doktori címet kapott a világ különböző egyetemeitől az emberi egység megteremtéséért végzett munkájáért, továbbá az erőfeszítései elismeréseként, amelyekkel bevezette a spiritualitást a tudomány és az oktatás területére.

Beszédek és aktivitások

Kulcsfontosságú üzenetek

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj az évek során rengeteg meghívást kapott különféle konferenciákra, hogy vitaindító előadásokat, beszédeket tartson.

Az ENSZ Főközpontjában, New Yorkban (2016. május), tartott előadásában a spirituális Mester elmagyarázta, hogy az Isteni Fényre és Hangra történő meditáció miként vezet el a benső békéhez, amelynek köszönhetően megépülnek az egység, a szeretet és a külső béke hídjai a világban.

A Vallási és a Spirituális Vezetők Millenniumi Világbéke Találkozóján, ENSZ, New York város, New York állam (2000. augusztus), „A megbocsátás és az együttérzés természete” című előadásában Sant Rajinder Singh Ji Maharaj azt mondta: „A spiritualitás annak felismerését jelenti, hogy a nevünk és egyéb külső címkéink mögött lelkek, a Teremtő részei vagyunk… Amikor kifejlesztjük ezt a látásmódot, az mentes lesz az előítéletektől és hátrányos megkülönböztetéstől.” A korábbi ENSZ főtitkár, Kofi Annan ünnepi búcsúztatóján is beszédet tartott.

Az Egyesült Államok Parti Őrsége Akadémiáján (USCGA), Connecticut, New London (1999. november) , az Akadémia tagjaihoz szólva Sant Rajinder Singh Ji Maharaj a „Morális vezetés a 21. században” című előadásában a sikeres vezetés alapelveit ismertette meg a hallgatóságával.

A Vallás és a Béke 6. Világkonferenciáján, Itália, Garda tó (1994. november), a „Gyógyír a világ fájdalmaira” című előadásában Sant Rajinder Singh Ji Maharaj azt mondta: „A világ meggyógyulásához először nekünk kell egészségessé válnunk. Egy békés világ elérése érdekében először mi legyünk békések! Ezt meditációval érhetjük el.”

A Vallások és a Béke Világkonferenciája szimpóziumán, Ausztria, Bécs (1998) „Építsük fel a békét a világban!” címmel Sant Rajinder Singh Ji Maharaj a meditáció fontosságáról beszélt, ami az út a bennünk lévő lélekkel és az isteniséggel való kapcsolatunk megteremtéséhez. Azt mondta: „Ha felismerjük, hogy minden emberi lény egyazon Fényből született, akkor együttérzőn kezeljük mások fájdalmát… A látásmódunk globális lesz, és a választásainkkal ezen a szinten szolgáljuk majd az összes testvérünk javát.”

Akadémiai és orvosi intézményekhez szóló előadások

 • Harvard Egyetem, Massachusetts, Cambridge: A külső és a benső kommunikáció (1996. november)
 • Az Orvosi Tudományok Intézete (2002. február)
 • Kaliforniai Egyetem, Berkeley (1999. szeptember)
 • Nemzeti Egészség Központ (NIH) Washington, D.C (1993. július)

Vega Fesztivál

Tömeg a chicagói Vega Fesztiválon Sant Rajinder Singh Ji Maharaj adja az ösztönzést Észak-Amerika legnagyobb vegetáriánus étel- és életmód fesztiváljához. A Spiritualitás Tudománya mellett harmincnál is több a szponzoráló kereskedők száma. Ez a fesztivál a vega életforma sokféle jótéteményének az örömünnepe. 2016-ban IL, Naperville/Lisle adott otthont a 11. ilyen találkozónak. A világ minden részéből érkezett 800 önkéntes fogadta a látogatók tízezreit a két nap alatt. Minden évben rendkívül sokoldalú program várja a résztvevőket: nemzetközi étel-udvar; kereskedő sátrak; neves főszakácsok által tartott étel-bemutatók; élő muzsika; véradó állomás; a „Fogadd el a vega életmód kihívását!” sátor, és a „Próbáld ki a meditáció lehetőségét!” sátor.
A látogatók részt vehetnek a „Spiritualitás és egészség szimpóziumon”, amelyen orvosok és más egészségügyi szakemberek beszélnek a vegetáriánus táplálkozás különböző aspektusairól, és ennek a fizikai, mentális, érzelmi, valamint a spirituális jellegű jótéteményeiről. Mindkét napon Sant Rajinder Singh Ji Maharaj a főelőadó.

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Events

屹áԲǰ

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj könyvei és írásai több mint 50 nyelven hozzáférhetők. Néhány a nagyobb művei közül:

 • 2016. Építsünk hidat a meditációval!
 • 2012. A meditáció gyógyír a léleknek! ISBN 978-963-89084-2-1
 • 1999. A lelkünk megerősítése meditációval ISBN 963-217-683-9
 • 1996. Gyógyító meditáció ISBN 963-04-7043-B
Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Események